Opzegverbod wegens ziekte

Werkgevers kunnen bij het UWV vragen om toestemming voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische/bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Zelfs als aan alle voorwaarden is voldaan, kan het toch zijn dat de werkgever de verlangde ontslagaanvraag niet krijgt. Als een werknemer wegens ziekte arbeidsongeschikt is, zal het UWV de ontslagaanvraag namelijk in principe niet behandelen. Een arbeidsongeschikte werknemer kan in de meeste gevallen niet ontslagen worden.

Ziekmelding na indienen ontslagaanvraag

Meldt de werknemer zich pas ziek nadat de ontslagaanvraag al is ingediend? Dan geldt het opzegverbod wegens ziekte plotseling niet meer. Het UWV kan de ontslagaanvraag dan gewoon in behandeling nemen en de werkgever kan na verkregen toestemming overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit om te voorkomen dat werknemers misbruik kunnen maken van het opzegverbod wegens ziekte en ‘lichtvaardig’ tot ziekmelding kunnen overgaan, als bekend is dat hun dienstverband aan een zijden draadje hangt.

Wijst het UWV de ontslagaanvraag vervolgens af (om andere redenen dan ziekte), dan werd lange tijd gedacht dat het opzegverbod wegens ziekte weer herleefde. De werkgever kon dan wel ‘in beroep’ bij de kantonrechter, maar sommige kantonrechters meenden dat het opzegverbod wegens ziekte dan aan ontbinding in de weg stond.

Uitspraak Hoge Raad

Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad hierover duidelijkheid verschaft. Wat blijkt? Die opvatting is onjuist.

Is de arbeidsongeschiktheid aangevangen in de periode tussen de ontslagaanvraag en het ontbindingsverzoek? Dan kan de kantonrechter na afwijzing van de ontslagaanvraag door het UWV toch tot ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen overgaan. Natuurlijk moet dan wel aan alle (andere) voorwaarden voor ontbinding zijn voldaan. Eén ding is nu duidelijk: het opzegverbod wegens ziekte staat in dat geval niet aan ontbinding in de weg.

Bron: ECLI:NL:HR:2022:276

advocaat-arbeidsrecht-expert

 

Advies nodig bij het indienen van of verweren tegen ontslagaanvraag?

Neem direct contact op