10 tips voor succesvol onderhandelen over je ontslagvergoeding

×
Ga terug naar het overzicht

Hoe je bepaalt wat een redelijke ontslagvergoeding is lees je in het artikel ‘Een redelijke ontslagvergoeding bepaal je zo’. Weet je inmiddels voor welke ontslagvergoeding jij bereid bent uit dienst te treden? In dit artikel lees je welke 10 tips je helpen bij het onderhandelen over je ontslagvergoeding.

1. Ken je ‘BAZO’

Als je kansen in een gerechtelijke procedure goed zijn, je snel een andere baan kunt vinden en je partner ook een goed inkomen verdient, kun je een sterke positie innemen in de onderhandelingen. Zijn je alternatieven niet zo gunstig, of wil je koste wat het kost een gerechtelijke procedure voorkomen, dan kun je de onderhandelingen beter niet al te stevig ingaan.

Het helpt in de onderhandelingen als je inzicht hebt in je alternatieven. Ken je ‘BAZO’: het Beste Alternatief Zonder Overeenstemming. Bedenk wat er kan gebeuren als je werkgever en jij er samen niet uitkomen. Bepaal op basis van die alternatieven je ondergrens. Onder welk bedrag kun je beter voor je alternatieven gaan?

2. Wees voorzichtig met het doen van het openingsbod

Veel mensen zijn huiverig om zelf een openingsbod te doen; 80 % van de mensen wacht liever tot de andere partij een voorstel doet. Maar het openingsbod doen hoeft niet per definitie een slecht idee te zijn. Voorwaarde daarbij is wel dat je werkgever al naar jou heeft uitgesproken dat hij jouw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. En dat je goed oplet hoe je het openingsbod brengt. Als duidelijk blijkt dat jij hoe dan ook niet meer wilt blijven, gooi je acuut je eigen glazen in.

Voordeel aan zelf het openingsbod doen

Een voordeel aan het doen van het openingsbod is dat het een soort anker vormt. Het legt het beginpunt van de onderhandelingen vast. De kans is groot dat het uiteindelijke resultaat wat lager zal zijn, maar wel rond het openingsbod uitkomt. Dit noemt men wel het ‘ankereffect’.

Nadeel aan zelf het openingsbod doen

Een nadeel aan het doen van het openingsbod is dat hierdoor meteen duidelijk is dat jij bereid bent akkoord te gaan met ontslag. En als je eenmaal zover bent, is er psychologisch gezien vaak geen weg meer terug. Meestal geldt dat een werknemer niet zo gauw meer blijft als de knop eenmaal om is. Een slimme werkgever speelt daarop in, en probeert de ontslagvergoeding naar beneden te drijven. Wees je hier bewust van als jij besluit het openingsbod te doen.

3. Fake it till you make it

Of jij nu het openingsbod doet of je werkgever, onthoud beslist een van de belangrijkste tips bij het onderhandelen over je ontslagvergoeding. Namelijk dat je aan je werkgever laat blijken dat jij liever wilt blijven. Niet helemaal conform de waarheid? Toch kun je beter blijven doen alsof dat wel zo is. Als je eenmaal laat merken dat je weg wilt, ga je nooit het maximale resultaat bereiken. Vermeld daarom hoe erg je het nog naar je zin hebt op je werk. Zorg wel dat je geloofwaardig blijft. Als je werkgever wel weet dat dit niet waar is, kun je beter een ander argument gebruiken. Bijvoorbeeld dat je wilt blijven omdat het maar de vraag is hoe snel je ander werk vindt. Onderbouw daarnaast waarom er in jouw beleving geen redelijke ontslaggrond aanwezig is. Je bent dan ook alléén bereid over ontslag na te denken, mits je een ontslagvergoeding krijgt van (…).

4. Transitievergoeding ≠ het maximum

Als de werkgever het openingsbod doet, schommelt dat meestal ergens rond de wettelijke transitievergoeding. Dat is een prima uitgangspunt, maar in veel gevallen is er meer uit te halen. Doe dan ook een tegenvoorstel. Wees je daarbij bewust van het ‘ankereffect’. Probeer het voorstel van je werkgever naast je neer te leggen en kom met een zelfstandig (tegen)bod.

5. Kom niet in de beledigingszone

Het is verstandig om een voorstel te doen dat hoger ligt dan wat jij wilt bereiken. Zo houd je spelingsruimte.

Let op: dit kun je beter niet doen als je al een nieuwe baan op het oog hebt. Dan kun je maar beter zorgen dat je zo snel mogelijk overeenstemming bereikt.

Heeft jouw werkgever er veel belang bij dat jij uit dienst treedt? En heb jij stalen zenuwen? Dan kun je best met een fors (tegen)voorstel komen. Pas wel op dat je bod niet zó hoog is dat je werkgever het onmiddellijk afwijst. Je werkgever moet er wel serieus over nadenken. Je wilt voorkomen dat je in de beledigingszone terecht komt.

6. Niet afronden, wel uitleggen

Het is slim om een vrij precies aanbod te doen. Kom niet met een rond getal. In plaats van € 34.000,– bruto kun je beter een voorstel doen van € 34.756,- bruto. Het blijkt namelijk dat de tegenpartij gevoeliger is voor een (ogenschijnlijk) vrij exact bod dan voor een bedrag met een rond getal.

Het maakt ook uit of je je voorstel kunt verklaren of rechtvaardigen. Zo is je werkgever sneller geneigd jou een hogere vergoeding te betalen wanneer je zonder die vergoeding je hypotheek over 3 maanden niet meer kunt betalen. Geef je geen uitleg maar vraag je uitsluitend meer geld, dan is de bereidheid van je werkgever meestal minder groot.

Argumenten om je voorstel te onderbouwen kunnen zijn dat:

  • je jarenlang keihard hebt gewerkt;
  • je een gezin hebt en grote onzekerheid tegemoet gaat;
  • een ontslagvergoeding dan deze omvang noodzakelijk is omdat je kostwinner bent en zonder de vergoeding niet aan je verplichtingen kunt (blijven) voldoen;
  • jouw arbeidsmarktpositie slecht is;
  • je verwacht nooit meer hetzelfde inkomen te gaan verdienen;
  • in de vergoeding ook zit verdisconteerd dat je werkgever nu geen gerechtelijke procedure hoeft te voeren (met alle onzekerheden en kosten van dien);

en ga zo maar door. De inhoud van de verklaring blijkt niet eens zo vreselijk belangrijk te zijn. Van belang is vooral dát je je voorstel onderbouwt.

7. Filter de emoties

Om ervoor te zorgen dat je het gewenst resultaat bereikt is het belangrijk dat je de onderhandelingen vriendelijk en zakelijk insteekt. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als het onterecht is dat je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Je wordt bijvoorbeeld ergens van beschuldigd wat je niet hebt gedaan of je werkgever vindt dat je disfunctioneert terwijl jij juist jarenlang keihard hebt gewerkt. Toch heeft het geen zin om dit in de onderhandelingen voortdurend te benoemen. Je hebt inmiddels je conclusies getrokken en wilt zelf ook niet meer blijven. Nu is je doel om een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding te krijgen. Dit doel bereik je sneller als je de volgende tips toepast:

  • neem geen vijandige houding aan. Je kunt best zeggen dat je het ergens mee oneens bent en waarom dat zo is. Vermijd dat je venijnig of boos reageert;
  • benoem relevante feiten, houd meningen voor je. Een relevant feit is bijvoorbeeld dat er geen mediationtraject heeft plaatsgevonden terwijl dat wel had gemoeten. Een relevant feit is niet dat het je werkgever allemaal niets interesseert, wat wel blijkt omdat er taalfouten in de vaststellingsovereenkomst zitten. Dit kan best waar zijn, maar draagt niet bij aan de onderhandelingen en kun je dus beter achterwege laten;
  • focus op de gemeenschappelijke belangen. Benoem die ook expliciet. Bijvoorbeeld: “We willen allebei een gerechtelijke procedure voorkomen en tot een eerlijke ontslagvergoeding komen.”

8. Laat je werkgever zweten

Een van de andere tips bij het onderhandelen over je ontslagvergoeding is om niet te snel te gaan. Laat je werkgever gerust even wachten voordat je op zijn voorstel reageert. Vraagt je werkgever waar je reactie blijft? Dan is de kans groot dat hij er veel waarde aan hecht om overeenstemming te bereiken. En die informatie is geld waard.

9. Verzet je tegen non-actiefstelling

Ben je op non-actief gesteld? Dan is het raadzaam de onderhandelingen niet zelf te voeren maar een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Laat zelf in ieder geval weten dat je het niet eens bent met de non-actiefstellingen dat je beschikbaar bent voor werk. Ook als je bent vrijgesteld van werk is het belangrijk om te benadrukken dat je wel bereid en beschikbaar bent om te komen werken als dat (weer) van je verlangd wordt.

10. Staar je niet blind op de ontslagvergoeding

Bovenstaande tips helpen je om de ontslagvergoeding uit te onderhandelen die jij voor ogen hebt. Hoewel een hoge ontslagvergoeding belangrijk is, is dit niet het enige waarmee winst te behalen valt. Merk je dat je werkgever niet wil bewegen? Dan zijn er ook andere punten waarop je kunt scoren. Misschien lukt het wél om je vakantiedagen uit te laten betalen, een outplacementbudget te bedingen of uit te onderhandelen dat je je zakelijke mobiel en laptop mag behouden. Ook een positief getuigschrift en verval van je concurrentiebeding kunnen indirect heel wat waard zijn.

Heb jij andere goede tips voor het succesvol onderhandelen over je ontslagvergoeding? Deel ze hieronder!

Ga terug naar het overzicht