Een redelijke ontslagvergoeding bepaal je zo

×
Ga terug naar het overzicht

Mogelijk heb je een voorstel gekregen om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het eerste wat belangrijk is om te weten, is dat je niet akkoord hoeft te gaan met ontslag. Mocht je dit wel willen, dan vraag je je ongetwijfeld af of er niet meer uit te halen valt. Hieronder lees je hoe je een redelijke ontslagvergoeding bepaalt.

Redelijke ontslaggrond

Wat een redelijke ontslagvergoeding is, hangt sterk af van de reden voor het ontslag. In de wet staan de volgende negen ontslaggronden opgesomd:

  1. er is een bedrijfseconomische reden waardoor jouw functie komt te vervallen;
  2. je bent minimaal 104 weken arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte;
  3. je bent heel vaak afwezig door ziekte en dat leidt voor je werkgever tot grote (onaanvaardbare) problemen;
  4. er is sprake van disfunctioneren en na een volledig verbetertraject is je functioneren niet genoeg verbeterd;
  5. je hebt een fout gemaakt of iets stoms gedaan. Dit is zo erg dat je werkgever je niet langer in dienst hoeft te houden. Je hebt met andere woorden ‘verwijtbaar gehandeld’;
  6. door ernstige gewetensbezwaren wil je je werk niet meer uitvoeren (dit komt praktisch nooit voor);
  7. je hebt een arbeidsconflict met je werkgever en ondanks mediation is het conflict niet opgelost;
  8. er spelen overige omstandigheden. Je hebt bijvoorbeeld een VOG nodig maar die is afgewezen of je werkvergunning is verlopen. Een ander voorbeeld is dat je rijbewijs is ingevorderd terwijl die heel belangrijk is voor je werk;
  9. er spelen meer ontslaggronden (c, d, e, g, of h) die op zichzelf niet erg genoeg zijn voor ontslag, maar in combinatie met elkaar wel.

Vragen, vragen, vragen

Het is belangrijk om te weten op welke ontslaggrond(en) je werkgever het ontslag baseert. Dit ontdek je alleen door hiernaar te vragen. Zorg dat je de reden zwart op wit krijgt.

Transitievergoeding het startpunt

Weet je wat de reden is, dan is het tijd om te beoordelen of wel aan alle voorwaarden is voldaan. Een arbeidsrechtspecialist heeft hier veel ervaring mee en kan je hierover desgewenst adviseren. Is een van de ontslaggronden voldragen? Dan kun je over het algemeen minimaal de wettelijke transitievergoeding vragen. Hoe hoog die is, bereken je hier.

2-3 maandsalarissen extra

Wat veel mensen niet weten is dat het bijna altijd lukt om een paar extra maandsalarissen uit te onderhandelen, bovenop de transitievergoeding. Zelfs als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Je werkgever heeft namelijk een groot voordeel bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met jou. Hij is vaak best bereid daarvoor te betalen. Want moet jouw werkgever naar het UWV of de rechter, dan duurt dat al gauw een paar maanden. En dat kost geld. Bovendien loopt je werkgever het risico dat het ontslag er om wat voor reden dan ook toch niet doorheen komt. Vaak is je werkgever wel bereid dat risico af te kopen voor twee of drie maandsalarissen extra.

Geen redelijke ontslaggrond

Denk niet te snel dat in jouw geval is voldaan aan één van de hiervoor genoemde ontslaggronden. Vóórdat hiervan sprake is, moet er namelijk aan heel veel eisen zijn voldaan. Neem bijvoorbeeld een bedrijfseconomisch ontslag. Misschien is er wel sprake van omzetverlies, maar ben jij niet degene die voor ontslag in aanmerking komt. Het zou zomaar kunnen zijn dat je collega eigenlijk een aanbod voor uitdiensttreding had moeten krijgen. En wat te denken van de situatie dat je werkgever jou heeft verteld dat je niet goed genoeg functioneert en ermee wil stoppen? Als je werkgever niet schriftelijk heeft bevestigd waar het aan schort, geen verbeterplan heeft opgesteld of geen uitgebreid verbetertraject met je heeft doorlopen, dan heeft hij waarschijnlijk niet genoeg gedaan om jou (eenzijdig) te kunnen ontslaan.

Niet akkoord met vaststellingsovereenkomst

Wanneer geen van de ontslaggronden voldragen is, kun je er natuurlijk voor kiezen om helemaal niet in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst. Je kunt je wel afvragen hoe leuk het op je werk nog zal zijn. Ik maak vaak mee dat werknemers in zo’n situatie toch liever weggaan, zelfs al staan ze in hun recht om te blijven. Daar moet dan wel een serieuze ontslagvergoeding tegenover staan.

4-6 maandsalarissen extra

Is niet voldaan aan één van de negen ontslaggronden, dan lukt het in veel gevallen om bovenop de transitievergoeding nog ongeveer 4-6 maandsalarissen uit te onderhandelen. Wat het maximale resultaat is, is echter in iedere situatie sterk verschillend. Als je werkgever bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de vergoeding vele malen hoger worden.

Ga terug naar het overzicht