Wet werken waar je wilt: wat zijn de gevolgen?

×
Ga terug naar het overzicht

In deze blog:

Wet werken waar je wilt: wat zijn de gevolgen?

Tijdens de Coronacrisis zijn veel werknemers verplicht thuis gaan werken. Nu de Coronamaatregelen zijn teruggeschroefd hebben nog steeds veel werknemers de wens om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken. Uit onderzoek blijkt dat niet alle werkgevers hierin faciliteren. 27% van de werknemers wordt gevraagd naar kantoor te komen, terwijl zij ook thuis kunnen werken. Omgekeerd zijn er steeds meer werkgevers die met flexplekken werken, of zelfs helemaal geen kantoor meer hebben. Die werkgevers verlangen juist dat personeel steeds méér vanuit huis werkt. En hoewel thuiswerken steeds gangbaarder is, heeft dit niet voor iedereen de voorkeur. Sommige werknemers houden nou eenmaal net iets meer van de koffie op de zaak, anderen kunnen niet wachten tot het weer maandag is om even aan het drukke gezinsleven te ontsnappen.

Op dit moment zijn in de wet nog weinig regels opgenomen hoe moet worden omgegaan met de wens van de werknemer om meer vanuit huis of juist meer vanuit kantoor te werken. Met de ‘Wet werken waar je wilt’ wil de wetgever hier verandering in brengen.

Hoe zit het nu?

Op grond van de Wet flexibel werken heeft de werknemer nu al het recht een verzoek aan de werkgever te doen om zijn arbeidsplaats aan te passen. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Er hoeft alleen uit te blijken wanneer de werknemer de verandering wil laten ingaan.

De werkgever mag het verzoek van de werknemer op dit moment nog om vrijwel iedere willekeurige reden afwijzen. Er gelden slechts twee eisen. De eerste eis is dat de werkgever schriftelijk op het verzoek reageert. Dit moet hij doen uiterlijk één maand voordat de werknemer de aanpassing van zijn arbeidsplaats wil laten ingaan. De tweede eis is dat de werkgever overleg met de werknemer voert als hij het verzoek afwijst.

Wat verandert de Wet werken waar je wilt?

Op grond van de Wet werken waar je wilt mogen werkgevers een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats niet meer zomaar afwijzen. Werkgevers moeten het verzoek gaan beoordelen aan de hand van de ‘redelijkheid en billijkheid’. Werkgevers moeten alle belangen (van zowel de werknemer als de werkgever) zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Om te zorgen dat de werkgever alle belangen kent, is het verstandig dat de werknemer zijn verzoek goed motiveert.

Mag een werknemer iedere willekeurige plek kiezen?

Met de titel ‘Wet werken waar je wilt’ zou je denken dat een werknemer vanaf ieder willekeurig (vakantie)adres mag gaan werken, maar de titel blijkt behoorlijk misleidend. De werknemer heeft in werkelijkheid namelijk maar twee keuzes. De werknemer krijgt het recht te vragen om meer vanuit huis te gaan werken, óf meer vanaf een werklocatie van de werkgever. Meer smaken zijn er niet. Natuurlijk mag de werknemer ook wel voorstellen om een wereldreis te gaan maken en op afstand door te blijven werken. Maar met zo’n verzoek hoeft de werkgever op grond van de Wet werken waar je wilt in principe niets te doen.

De werknemer is dus niet vrij om iedere willekeurige plek te kiezen. Bovendien moet het woonadres van de werknemer in de EU gelegen zijn. Een werkgever hoeft er dus sowieso niet aan mee te werken als de werknemer naar Hawai of Kuala Lumpur wil verhuizen en vanuit daar voor de werkgever wil blijven werken.

Wat zijn redenen om het verzoek af te wijzen?

Redenen om het verzoek af te wijzen zijn bijvoorbeeld ernstige problemen op het gebied van veiligheid, onoverkomelijke problemen met het maken van de roosters of zwaarwegende financiële redenen. Natuurlijk hoeft een werkgever ook niet met het verzoek in te stemmen als thuiswerken vanwege het type werk niet kan.

Verder gaat de Wet werken waar je wilt niet gelden voor werkgevers met minder dan tien werknemers. Cao-partijen kunnen er daarnaast voor kiezen van de wet af te wijken.

Wanneer gaat de Wet werken waar je wilt in?

De Tweede Kamer heeft inmiddels met het wetsvoorstel ingestemd. Nu moet alleen de Eerste Kamer nog een oordeel vormen over de Wet werken waar je wilt. Wanneer de wet ingaat, is daarom nog niet bekend. Natuurlijk houden we jou daar van op de hoogte, als het zo ver is.

Wat kunnen werkgevers nu al doen?

Werkgevers doen er – vooruitlopend op invoering van de nieuwe wet – verstandig aan alvast na te denken over het te voeren beleid. Welke uitgangspunten gaat het bedrijf hanteren als een werknemer een verzoek doet om aanpassing van de arbeidsplaats? De werkgever kan verschillende functies onderscheiden waarbij thuiswerken in z’n algemeenheid niet mogelijk is, of voor bepaalde werkzaamheden aanwezigheid op locatie is vereist. Ook kunnen bepaalde aan de thuiswerkplek van een werknemer minimumeisen worden gesteld. Denk hierbij aan het hebben van een rustige werkplek met stabiel internet.

Meer weten?

Het is verstandig nu alvast bezig te gaan met het maken van een goed thuiswerkbeleid, en niet te wachten tot de Wet werken waar je wilt is ingegaan. In de huidige krappe arbeidsmarkt is de mogelijkheid om vanuit huis te werken namelijk een grote pré voor het aantrekken van nieuw personeel.

Wil jij weten welke plichten werkgevers hebben ten aanzien van een veilige werkplek of sparren over het toekennen van een thuiswerkvergoeding? Neem dan contact op met Meester in Verbinding. Wij denken graag met je mee.

Neem contact op

Ga terug naar het overzicht