Wettelijke vakantiedagen op 1 juli vervallen

×
Ga terug naar het overzicht

Het is bijna 1 juli. Dat betekent dat de wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd, komen te vervallen.

Opbouw van wettelijke vakantiedagen

Hoe zit het ook alweer? Een werknemer heeft ieder jaar recht op minimaal 20 vakantiedagen. Vier vrije weken dus. Om ervoor te zorgen dat de werknemer die dagen ook echt opneemt om tot rust te komen, kunnen de dagen niet onbeperkt worden opgepot. De wettelijke vakantiedagen moeten daarom worden opgenomen uiterlijk vóór 1 juli na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Gebeurt dit niet, dan verdwijnen de dagen als sneeuw voor de zon. De werknemer krijgt er ook geen geld voor terug.

Verplichtingen werkgever

De werkgever is wel verplicht om werknemers er tijdig op te wijzen dat de vakantiedagen vervallen als ze niet worden opgenomen. De werkgever moet z’n werknemers ook serieus in staat stellen om de vakantiedagen te benutten. Als werkgever doe je er goed aan dit schriftelijk te bevestigen. Kan de werkgever niet bewijzen dat werknemers hierop zijn gewezen, dan komen de dagen namelijk tóch niet te vervallen.

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid op vervallen wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen komen ook niet te vervallen als de werknemer als gevolg van ziekte niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen. Dat is niet snel aan de orde. Men gaat er van uit dat een werknemer met een burn-out of een gebroken been best in staat is om op vakantie te gaan. Ook bij een ernstige ziekte zoals kanker kan een werknemer soms toch vakantiedagen opnemen en van wat welverdiende rust genieten. Is er een doktersverklaring waaruit blijkt dat op vakantie gaan te stressvol zou zijn, en de werknemer dit echt niet aan kan? Of heeft een werknemer langdurig in coma gelegen? Tsja, dan kan er dus géén vakantie worden opgenomen en komen de wettelijke vakantiedagen ook niet per 1 juli te vervallen.

Verschil met bovenwettelijke vakantiedagen

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels. Die verjaren pas na 5 jaar en kunnen werknemers dus gemakkelijker opsparen.

Ga terug naar het overzicht