Veelgestelde vragen

×

Veelgestelde vragen

Ik ben op staande voet ontslagen. Is het verstandig om een WW-/ZW-uitkering aan te vragen?

Nee. Vaak is het verstandig om eerst een advocaat in te schakelen. Vraag je direct een uitkering aan, dan weet je bijna zeker dat het UWV de aanvraag afwijst. Het UWV weet dan al wél van het ontslag op staande voet. Als je werkgever uiteindelijk bereid is het ontslag op staande voet in te trekken, betekent dit niet automatisch dat het UWV hier ook in meegaat. Het UWV beoordeelt zelfstandig of je verwijtbaar werkloos bent geworden of niet. Daarom is het vaak beter om nog even te wachten met het informeren van het UWV. Als we snel een regeling met je werkgever treffen, kan de WW-aanvraag op basis van die regeling worden verleend.

Mijn werkgever wil mij ontslaan en wil mij nu eerst vrijstellen van werk. Moet ik hieraan meewerken?

Op het internet wordt vaak geadviseerd om niet mee te werken aan een vrijstelling van werk. Dit zou je onderhandelingspositie namelijk schaden. Ik ben het hier in de meeste gevallen niet mee eens. Stuurt je werkgever jou naar huis? Dan is het meestal beter om hier gewoon aan mee te werken. Wil jij in dienst blijven en heeft je werkgever geen grond om jou te ontslaan? Dan is je werkgever gewoon verplicht om jou weer op de werkvloer toe te laten.

De situatie op het werk is erg vervelend. Ik overweeg mij ziek te melden. Doe ik daar slim aan?

Of het slim is om je ziek te melden is van geval tot geval verschillend. Heeft je werkgever je al op non-actief gesteld? Dan heeft ziekmelden meestal geen toegevoegde waarde en raad ik dit vaak af. Tenzij er andere medische redenen dan de situatie op je werk zijn waarom je je ziek moet melden.

In andere gevallen kan ziekmelden je juist helpen. Als je extreem veel spanning ervaart en niet meer slaapt van de zenuwen, is ziekmelden waarschijnlijk geen slecht idee. Je hebt dan even adempauze. Ook kan de bedrijfsarts soms een rol spelen in het vinden van een oplossing. Meld je wel alleen ziek als je je ook echt ziek voelt. Anders kan na een tijdje blijken dat je achteraf geen recht had op loon.

Ik ben genoodzaakt een advocaat in te schakelen. Kan ik de kosten op mijn werkgever verhalen?

De werkgever is niet verplicht om de advocaatkosten van een werknemer te betalen. Het is wel heel gebruikelijk dat een werkgever de advocaatkosten (gedeeltelijk) betaalt als je uiteindelijk uit dienst gaat. Dit neem ik in de onderhandelingen dan ook altijd mee.

Wordt er een procedure gevoerd? In dat geval moet de ‘verliezende’ partij vaak een proceskostenvergoeding aan de ‘winnende’ partij betalen. Houd er echter rekening mee dat die vergoeding vaak niet de volledige kosten dekt.

Kan een werknemer ontslagen worden tijdens ziekte?

Ja, een werknemer kan ontslagen worden tijdens ziekte. Mits de ziekte geen verband houdt met het ontslag. Was de werknemer al ziek vóórdat de werkgever op grond van een bedrijfseconomische reden een ontslagaanvraag indiende bij het UWV? In dat geval staat het opzegverbod wegens ziekte wel aan ontslag in de weg. Ontslag is dan pas mogelijk nadat de werknemer is hersteld.

Mag een werkgever de zakelijke mailbox van een werknemer controleren?

Ja, een werkgever heeft het recht om de zakelijke mailbox van een werknemer te controleren. Vergelijk dit met het recht van de werkgever om de archiefkast die op kantoor staat te bekijken en de stukken te bestuderen. Er geldt wel een uitzondering. E-mails die duidelijk privé zijn mag de werkgever niet lezen en moet de werkgever ongeopend laten.

Mijn werkgever heeft mij een beëindigingsovereenkomst aangeboden. Wat nu?

Laat je niet onder druk zetten. Ook al probeert je werkgever dit wel. Neem de tijd en oriënteer je goed. Wat zijn je rechten en plichten? Een gespecialiseerde jurist of advocaat kan je helpen om je kansen en onderhandelingsmogelijkheden te bepalen.

Houd je kaarten vooral nog even tegen de borst. Je werkgever hoeft niet te weten of je wel of niet wilt instemmen met de beëindiging van je dienstverband. Het delen van die informatie kan afbreuk doen aan je onderhandelingspositie.

We zijn nog aan het onderhandelen over de beëindiging van mijn dienstverband. Ik ben wel alvast ergens anders aan het solliciteren. Is dit verstandig?

Wacht nog even voordat je heel actief gaat solliciteren. Natuurlijk kun je alvast om je heen kijken en kan het geen kwaad een paar sollicitaties te versturen. Maar als je al een andere baan gevonden hebt vóórdat je het met je huidige werkgever eens bent over de voorwaarden waaronder je uit dienst gaat, kan ook dit je onderhandelingspositie aantasten.

Wat is het verschil tussen een jurist of advocaat?

Een advocaat heeft na de rechtenstudie nog een driejarige beroepsopleiding gevolgd, een jurist niet. Een advocaat mag bovendien procederen. Dat mag een jurist in arbeidszaken ook, maar niet in alle gevallen. Zo mag een jurist geen hoger beroep instellen, ook niet als het om een arbeidsrechtkwestie gaat.

Op advocaten wordt bovendien streng toezicht gehouden door de Orde van Advocaten. Advocaten moeten zich aan allerlei gedragsregels houden en zijn verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen. Deze regels en verplichtingen gelden niet voor juristen.

Kan een advocaat werken op basis van no cure no pay?

Nee, het is voor arbeidsrecht advocaten niet toegestaan om te werken op basis van no cure no pay. Daar zal, als het goed is, geen enkele arbeidsrecht advocaat aan meewerken. De Orde van Advocaten staat dit niet toe.

Hoe lang is de opzegtermijn?

Hoe lang de opzegtermijn is, hangt af van de contractuele afspraken en de cao. Kijk daarom eerst in de arbeidsovereenkomst wat hierover is geregeld. Is er een cao van toepassing? Dan staan hier vaak ook regels in over de toepasselijke opzegtermijnen. Is dat niet zo, dan bepaalt de Wet hoe lang de opzegtermijnen voor de werkgever en de werknemer zijn.

De opzegtermijn voor de werkgever hangt af van de duur van het dienstverband van de werknemer. Is de werknemer korter dan vijf jaar in dienst? Dan is de opzegtermijn één maand. Tussen vijf en tien jaar is de opzegtermijn twee maanden. Is de werknemer tien jaar of langer in dienst, dan is de opzegtermijn drie maanden. Vanaf vijftien jaar of langer geldt een opzegtermijn van vier maanden.

Voor de werknemer is de wettelijke opzegtermijn één maand. Opzegging moet plaatsvinden tegen het einde van de maand. Een werknemer die op 2 juli opzegt, kan op grond van de Wet dus opzeggen tegen 1 september. Een werknemer die op 27 juli opzegt óók.

Andere vraag?

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact op.

Neem contact op