×
Ziekte en re-intergratie

Meester in Verbinding

Ziekte en re-integratie

De regels rondom ziekte zijn complex. Er wordt veel van werkgevers verlangd. Niet alleen in financieel opzicht – vanwege de loondoorbetalingsverplichting van maar liefst 104 weken – maar ook in de begeleiding van de zieke werknemer. Denk aan het opstellen van een plan van aanpak, het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek, het bieden van passende arbeid en het starten van re-integratie in het 2e spoor. Laat de werkgever ergens een steekje vallen, dan kan dit leiden tot een loonsanctie van het UWV. De werkgever moet het loon dan nog eens maximaal 52 weken doorbetalen. Wij adviseren en ondersteunen werkgevers om dit te voorkomen.

Neem contact op

Let op de signalen die een werknemer bewust en onbewust afgeeft

Ziekte en re-integratie

Let op de signalen die een werknemer bewust en onbewust afgeeft

Als werkgever houd je het ziekteverzuim het liefst zo laag mogelijk. Een gedegen ziekteverzuimbeleid en goede arbeidsomstandigheden dragen hieraan bij. Maar er is meer. De meeste werkgevers hebben nog vóórdat een werknemer uitvalt al in de gaten dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld omdat de werknemer steeds vaker te laat komt, negatief is of gestrest overkomt. Signaleren is één ding, hierop acteren blijkt vaak lastig. Als arbeidsrecht advocaat helpen wij werkgevers om de juiste stappen te zetten, zodat langdurig ziekteverzuim kan worden tegengegaan.

Neem contact op

Conflicten tijdens het ziekteproces

Ziekte en re-integratie

Conflicten tijdens het ziekteproces

Tijdens het ziekteproces kunnen er vragen rijzen of conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je twijfelt of de werknemer wel echt ziek is. Of omdat de re-integratie moeizaam verloopt. Soms laat de werknemer zelfs tijdenlang helemaal niets van zich horen. In al deze gevallen is het zaak om in te grijpen. Bijvoorbeeld via een second opinion bij een andere bedrijfsarts, het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV, of het stopzetten van het loon.

Neem contact op

Advocaat Arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht kenmerkt zich door een wirwar aan regels. Als arbeidsrechtadvocaat kennen we alle ins en outs van de wet én kijken we verder. Wij geloven dat er altijd wel een weg is, ook als de juridische regels geen oplossing lijken te bieden.

Advocaten Arbeidsrecht Review Meester in verbinding

Maxime zet zich echt in voor de zaak, denkt mee, weet voor- en nadelen goed op een rijtje te zetten en is een echte professional. Ik ben heel blij dat zij op mijn pad is gekomen!

– Michelle

Hulp bij ziekte en re-integratie

Overkomt jou dit?

Hulp bij ziekte en re-integratie

Heb je als werkgever te maken met een zieke werknemer en heb je vragen over de re-integratie? Of voel je dat een dergelijke situatie aan het ontstaan is? Laat je dan op voorhand adviseren, om problemen achteraf te voorkomen. Doordat we op de hoogte zijn van alle ins en outs rondom ziekte en re-integratie en de relevante wetgeving, kunnen we al je vragen snel beantwoorden.

Neem contact op