×
Redelijke ontslaggronden

Instemming ontslag

Redelijke ontslaggronden

Een werkgever kan alleen tot ontslag overgaan als sprake is van een redelijke ontslaggrond. Denk aan een reorganisatie, langdurige ziekte, een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren of verwijtbaar handelen. In al deze gevallen is toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Je werkgever probeert het UWV of de kantonrechter te vermijden door te vragen om jouw instemming met het ontslag. Je bent nooit verplicht om hieraan mee te werken. Laat je dus niet onder druk zetten. Neem de tijd om je te laten adviseren, zodat je precies weet wat je mogelijkheden zijn.

Neem contact op

9 Ontslaggronden

Strenge eisen

Negen Ontslaggronden

Aan alle (negen) ontslaggronden stelt de Wet strenge eisen. Daar is lang niet altijd aan voldaan. Vaak ontbreekt een fatsoenlijk ontslagdossier, is er geen verbetertraject gevoerd of had je werkgever een mediator moeten inschakelen, voordat hij de stekker eruit trok. Meestal is het nodig dat een advocaat dit aan je werkgever duidelijk maakt.

Neem contact op

M.J. (Maxime) de Coninck

Advocaat Arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht kenmerkt zich door een wirwar aan regels. Als arbeidsrechtadvocaat ken ik alle ins en outs van de wet én kijk ik verder. Ik geloof dat er altijd wel een weg is, ook als de juridische regels geen oplossing lijken te bieden.

Meester in Verbinding

Maxime zet zich echt in voor de zaak, denkt mee, weet voor- en nadelen goed op een rijtje te zetten en is een echte professional. Ik ben heel blij dat zij op mijn pad is gekomen!

– Michelle

Wat zijn je rechten?

Arbeidsrelatie

Arbeidsrelatie onder druk

Wat je rechten ook zijn, de arbeidsrelatie is inmiddels wél behoorlijk onder druk komen te staan. Na alles wat er is gebeurd, vraag je je af of je zélf nog wel in dienst wilt blijven. Bij het idee dat je terug moet, keert je maag zich al om. Maar de aangeboden ontslagvergoeding vind je veel te laag. Je hebt een hypotheek, schoolgaande kinderen en twee auto’s waar je geen afscheid van wilt nemen. Je verwacht dan ook een degelijke compensatie voor de onterechte situatie waarin je terecht gekomen bent. Meester in Verbinding begeleidt om de beste voorwaarden uit te onderhandelen.

Neem contact op