×
Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je werkgever heeft je een voorstel gedaan om uit dienst te gaan. Jij laat je niet kennen. Toch gaat de situatie je niet in de koude kleren zitten. Je bent het niet eens met de gang van zaken. Dat maakt je boos. Misschien maak je je ook zorgen over de toekomst. Je wilt hier zo goed mogelijk uit komen maar weet niet precies hoe. Als arbeidsrecht advocaten geven wij deskundig advies om snel tot een goede oplossing te komen.

Neem contact op

Redelijke ontslaggronden Meester in Verbinding

Instemming ontslag

Redelijke ontslaggronden

Een werkgever kan alleen tot ontslag overgaan als sprake is van een redelijke ontslaggrond. Denk aan een reorganisatie, langdurige ziekte, een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren of verwijtbaar handelen. In al deze gevallen is toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Je werkgever probeert het UWV of de kantonrechter te vermijden door te vragen om jouw instemming met het ontslag. Je bent nooit verplicht om hieraan mee te werken. Laat je dus niet onder druk zetten. Neem de tijd om je te laten adviseren, zodat je precies weet wat je mogelijkheden zijn.

Neem contact op

Meester in verbinding de 9 ontslaggronden

Strenge eisen

Negen Ontslaggronden

Aan alle (negen) ontslaggronden stelt de Wet strenge eisen. Daar is lang niet altijd aan voldaan. Vaak ontbreekt een fatsoenlijk ontslagdossier, is er geen verbetertraject gevoerd of had je werkgever een mediator moeten inschakelen, voordat hij de stekker eruit trok. Meestal is het nodig dat een advocaat dit aan je werkgever duidelijk maakt.

Neem contact op

Advocaat Arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht kenmerkt zich door een wirwar aan regels. Als arbeidsrechtadvocaten kennen we alle ins en outs van de wet én kijken we verder. Wij geloven dat er altijd wel een weg is, ook als de juridische regels geen oplossing lijken te bieden.

Advocaten Arbeidsrecht Review Meester in verbinding

Oprechte interesse, duidelijk kader waarbinnen te acteren. Maxime is een makkelijk benaderbare, goed luisterende en duidelijk communicerende steun & toeverlaat! In het lastige traject van sluiting bedrijf heeft ze mij prima met raad en daad bijgestaan en daarmee een prima resultaat behaald. Zij stelt terechte en inhoudelijk vragen, onderzoekt wat jij wil en schets het te bewandelen pad wat mogelijk is. Als dat pad betreden wordt, voorziet ze je continu van updates en spreekt ze steeds samen de volgende stap door. Maxime is een hele fijne steun en toeverlaat gebleken!

– Edwin

Arbeidsrelatie onder druk

Arbeidsrelatie

Arbeidsrelatie onder druk

Wat je rechten ook zijn, de arbeidsrelatie is inmiddels wél behoorlijk onder druk komen te staan. Na alles wat er is gebeurd, vraag je je af of je zélf nog wel in dienst wilt blijven. Bij het idee dat je terug moet, keert je maag zich al om. Maar de aangeboden ontslagvergoeding vind je veel te laag. Je hebt een hypotheek, schoolgaande kinderen en twee auto’s waar je geen afscheid van wilt nemen. Je verwacht dan ook een degelijke compensatie voor de onterechte situatie waarin je terecht gekomen bent. Meester in Verbinding begeleidt om de beste voorwaarden uit te onderhandelen.

Neem contact op